ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 2 3 ... 47
      กระทู้ ผู้เขียน วันที่
    thread link
รายงานจัดหาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2564 อ.เมือง
admin 17/09/2021 10:41
    thread link
รายงานจัดหาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2564 เทศบาลนครพิษณุโลก
admin 17/09/2021 10:40
    thread link
รายงานจัดหาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2564 อบจ.พล
admin 17/09/2021 10:40
    thread link
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564
admin 17/09/2021 10:36
    thread link
รายงานจัดหาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2564 อ.นครไทย
admin 17/06/2021 15:29
    thread link
รายงานจัดหาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2564 อบจ.พล
admin 17/06/2021 15:28
    thread link
รายงานจัดหาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 อบจ.พล
admin 15/03/2021 16:14
    thread link
รายงานจัดหาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 เทศบาลนครพิษณุโลก
admin 15/03/2021 16:13
    thread link
รายงานจัดหาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 อ.เมือง
admin 15/03/2021 16:12
    thread link
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564
admin 15/03/2021 16:11
หน้าที่: [1] 2 3 ... 47
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.