ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow แบบฟอร์มรายงาน กฟย
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 2 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ศูนย์ดำรงธรรม รู้จักศูนย์ดำรงธรรม
      กระทู้ ผู้เขียน วันที่
    emo
คู่มือภาคผนวก
damrongtham 02/07/2018 08:58
    emo
คู่มือการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
damrongtham 02/07/2018 08:57
    emo
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
damrongtham 02/07/2018 08:56
    emo
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
damrongtham 02/07/2018 08:55
    thread link
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
damrongtham 02/07/2018 08:50
    thread link
การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559
damrongtham 28/04/2016 15:47
    emo
โครงสร้างการบริหาร
admin 18/08/2014 17:19
    emo
คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
admin 18/08/2014 17:18
    emo
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน
admin 18/08/2014 17:17
    emo
บทสรุป แนวทางการปฏิบัติงานต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
admin 18/08/2014 17:17
หน้าที่: [1] 2 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.