ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow แบบฟอร์มรายงาน กฟย
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  


phitsanulok06
Platinum Boarder
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก - 19/10/2019 16:34
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
File Attachment:
File name: 5e2a02769dd3ae07054a8c597d60449b.
File size:676287 bytes


แก้ไขโดย: phitsanulok06, เมื่อ: 19/10/2019 16:39

แก้ไขโดย: phitsanulok06, เมื่อ: 19/10/2019 16:40
ผู้ดูแลระบบไม่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมทั่วไปเขียน

phitsanulok06
Platinum Boarder
 
ตอบ:ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก - 19/10/2019 16:41
phitsanulok06 เขียน:
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
File Attachment:
File name: 5e2a02769dd3ae07054a8c597d60449b.
File size:676287 bytes


แก้ไขโดย: phitsanulok06, เมื่อ: 19/10/2019 16:39<br><br>แก้ไขโดย: phitsanulok06, เมื่อ: 19/10/2019 16:40
File Attachment:
File name: c2d27cd90d7cddf3cca944c4f3c9226c.
File size:676287 bytes

ผู้ดูแลระบบไม่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมทั่วไปเขียน

phitsanulok06
Platinum Boarder
 
ตอบ:ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก - 19/10/2019 16:42
phitsanulok06 เขียน:
phitsanulok06 เขียน:
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
File Attachment:
File name: 5e2a02769dd3ae07054a8c597d60449b.
File size:676287 bytes


แก้ไขโดย: phitsanulok06, เมื่อ: 19/10/2019 16:39<br><br>แก้ไขโดย: phitsanulok06, เมื่อ: 19/10/2019 16:40
File Attachment:
File name: c2d27cd90d7cddf3cca944c4f3c9226c.
File size:676287 bytes

ผู้ดูแลระบบไม่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมทั่วไปเขียน

phitsanulok06
Platinum Boarder
 
ตอบ:ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก - 19/10/2019 16:44
https://person2.dopa.go.th/upload/file_news/44825600131104207.pdf
ผู้ดูแลระบบไม่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมทั่วไปเขียน

phitsanulok06
Platinum Boarder
 
ตอบ:ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก - 20/10/2019 09:29
phitsanulok06 เขียน:
phitsanulok06 เขียน:
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
File Attachment:
File name: 5e2a02769dd3ae07054a8c597d60449b.
File size:676287 bytes


แก้ไขโดย: phitsanulok06, เมื่อ: 19/10/2019 16:39<br><br>แก้ไขโดย: phitsanulok06, เมื่อ: 19/10/2019 16:40
File Attachment:
File name: c2d27cd90d7cddf3cca944c4f3c9226c.
File size:676287 bytes
File Attachment:
File name: b198e7696e3cd22388ae6993e56357f1.
File size:5719728 bytes

ผู้ดูแลระบบไม่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมทั่วไปเขียน

 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.