ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow สรุปการประชุมแผนฯปี 55
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 2 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพิษณุโลก
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    รูปเล่มแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 1577 hr00175
15/03/2020 12:25
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจรติ ประจำปี รอบ 6 เดือน 0 584 hr00175
10/03/2020 17:36
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 702 hr00175
10/03/2020 14:05
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 620 hr00175
10/03/2020 13:57
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    แบบรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมตามประกาศ "เจตจำนงสุจริตและนโยบายคุณรรมและความโปร่งใสฯ" 0 809 secretary
26/11/2019 13:38
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศเจตจำนงสุจริตฯ 0 718 hr00175
24/09/2019 09:17
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    แบบรายงานการดำเนินงานตามประกาศเจตจำนงสุจริต 0 854 hr00175
21/08/2019 14:41
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    แบบรายงานประกาศเจตจำนง 0 973 secretary
02/07/2019 13:10
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 0 850 secretary
28/06/2019 17:44
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันการทุจริต 0 852 secretary
28/06/2019 17:42
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 2 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.