ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ตัวชี้วัดปี56
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา อาเซียน (ASEAN) จังหวัดพิษณุโลกกับอาเซียน
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย 0 2138 meeting
26/02/2019 17:11
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์พี่เมืองน้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ต.ค.2561 0 1496 admin
06/11/2018 13:45
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 0 13072 admin
21/09/2012 16:02
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ 0 7952 admin
21/09/2012 16:01
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ปฏิทินการดำเนินงาน 0 7894 admin
21/09/2012 16:00
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การเตรียมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 0 8357 admin
14/09/2012 11:30
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก 0 8002 admin
14/09/2012 11:28
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.