ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าแรกเว็บบอร์ด | แสดงข้อความล่าสุด | ความช่วยเหลือ

ข่าวประกวดราคา
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก133944 20/06/2019 16:36
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ข่าวสารจังหวัด12391 25/06/2019 15:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก31850 16/10/2017 17:35
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - มีนาคม 255510 30/04/2012 09:31
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนเมษายน 255510 17/05/2012 10:51
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนพฤษภาคม 255510 07/06/2012 09:17
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมิถุนายน255510 25/09/2012 11:02
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนพฤศจิกายน 255510 15/01/2013 15:44
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนธันวาคม 255510 16/10/2013 09:45
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม-เมษายน 255630 16/10/2013 09:48
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 255620 16/10/2013 09:50
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนกันยายน - ธันวาคม 255650 13/01/2014 09:03
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - มิถุนายน 255760 15/07/2014 09:00
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 255770 14/01/2015 10:21
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558100 11/01/2016 09:05
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - ธันวาคม 255940 04/05/2016 08:59
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - ธันวาคม 256000 ไม่มีข้อความ
เดือนมกราคม - ธันวาคม 256190 11/01/2019 11:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - ธันวาคม 256260 08/05/2019 15:52
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
สรุปข้อสั่งการ
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ข้อสั่งการ00 ไม่มีข้อความ
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย200 24/07/2012 12:27
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
สรุปการประชุม กรอ.
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
สรุปการประชุม กรอ.20 11/07/2013 10:28
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว10 20/08/2010 18:04
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
รายงานการประชุมกรอ/กบจ60 04/06/2019 11:16
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์370 23/05/2019 15:58
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
คำสั่งแต่งตั้ง50 13/06/2019 15:20
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
รายงาน4410 13/06/2019 15:22
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์80 07/04/2017 15:00
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แบบฟอร์มการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)100 29/09/2017 13:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ผลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ผลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก20 13/09/2011 14:28
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ผลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอบางระกำ20 13/09/2011 14:29
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แหล่งเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงาน430 12/04/2012 10:25
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ประมาณราคาครั้งที่ 180 23/01/2012 15:24
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
1 ต.ค.54 - 31 ธ.ค.5450 06/03/2012 10:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
1 ม.ค.55 - 29 ก.พ.5560 12/03/2012 12:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
1 มี.ค.55 - 31 มี.ค.5560 25/04/2012 15:45
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
1 พ.ค.55 - 31 พ.ค.5570 11/06/2012 13:51
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แบบฟอร์ม20 30/05/2012 14:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
สรุปการประชุมแผนปี55
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ครั้งที่ 1 / 26 มิ.ย.5510 02/07/2012 15:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
Indo China
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
Indo China20 06/08/2012 15:00
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
อาเซียน (ASEAN)
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
จังหวัดพิษณุโลกกับอาเซียน70 26/02/2019 17:11
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด
รายการการประชุม00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่12(กพร)
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่12(กพร)110 10/09/2013 11:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ข้อมูลแบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดปี5650 06/03/2013 15:23
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง30 13/12/2013 08:55
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
คำสั่งมอบอำนาจ
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
คำสั่งมอบอำนาจ240 29/03/2019 17:39
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด
แผนพัฒนาจังหวัด
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
การจัดทำแผนจังหวัดปี5500 ไม่มีข้อความ
หลักธรรมาภิบาล ปี 255500 ไม่มีข้อความ
รายงานผลฯงปมปี5400 ไม่มีข้อความ
การจัดทำแผนจังหวัดปี 5600 ไม่มีข้อความ
แผนพัฒนาจังหวัด57-60  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล00 ไม่มีข้อความ
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.255700 ไม่มีข้อความ
แผนพัฒนาจังหวัด57-60
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แผนจังหวัด4ปี  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล90 06/08/2012 10:56
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนปฏิบัติราชการพ.ศ.2557  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล00 ไม่มีข้อความ
รายการการประชุม  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล10 14/09/2012 11:07
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) เล่มสมบูรณ์  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล30 19/09/2012 14:32
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ก.บ.จ.จังหวัด
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
รายงานการประชุม 9 พ.ค. 5640 21/05/2013 13:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต290 17/10/2013 10:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนปฏิบัติราชการ 2558
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แผนปฏิบัติราชการ 2558  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล90 09/11/2015 16:29
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แผนพัฒนาจังหวัด 58-6120 28/11/2013 10:22
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
pmqa
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
หมวด 6110 17/12/2013 17:11
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
หมวด 6 ปี 255640 18/12/2013 15:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แนวทางการควบคุมภายใน20 17/12/2013 17:13
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การจัดสรรเงินรางวัล
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
การจัดสรรเงินรางวัล20 27/12/2013 11:28
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ศูนย์ดำรงธรรม
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
รู้จักศูนย์ดำรงธรรม120 02/07/2018 08:58
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ปี 256170 01/06/2018 16:07
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์00 ไม่มีข้อความ
PMQA00 ไม่มีข้อความ
ระเบียบ ข้อกฎหมาย00 ไม่มีข้อความ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพิษณุโลก00 ไม่มีข้อความ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิษณุโลก00 ไม่มีข้อความ
การฝึกอบรม/สัมมนา40 19/06/2019 16:03
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด
การประเมินผลการปฏิบัติงาน00 ไม่มีข้อความ
คำสั่งแต่งตั้ง / โอนย้าย00 ไม่มีข้อความ
กิจกรรมงานบุคคล00 ไม่มีข้อความ
ประกาศราคากลาง
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ประกาศราคากลาง ปปช.30 22/03/2019 14:45
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ประกาศร่าง TOR
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ประกาศร่าง TOR20 16/01/2018 14:23
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก20 12/06/2018 11:47
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผล10 12/07/2018 16:19
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
หนังสือเชิญประชุม110 13/07/2018 11:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
รายงานการประชุม110 13/07/2018 11:45
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ผลการเบิกจ่าย20 13/07/2018 11:51
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ข้อเสนอแนะ50 13/07/2018 11:56
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561230 13/07/2018 13:53
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การใช้จ่ายงบประมาณ10 13/07/2018 13:55
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
IT Security
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ประกาศจังหวัด50 13/07/2018 11:17
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
หนังสือราชการ10 25/10/2018 16:01
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
เอกสารดาวน์โหลด180 06/11/2018 10:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ตรวจสอบภายในจังหวัด
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ตรวจสอบภายในจังหวัด20 24/12/2018 11:23
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.1. ข้อมูลพื้นฐาน (1.โครงสร้างของหน่วยงาน)10 26/06/2019 11:02
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.1. ข้อมูลพื้นฐาน (2.ข้อมูลผู้บริหาร)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.1. ข้อมูลพื้นฐาน (3.อำนาจหน้าที่)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.1. ข้อมูลพื้นฐาน (4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.1. ข้อมูลพื้นฐาน (5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.1. ข้อมูลพื้นฐาน (6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.1. ข่าวประชาสัมพันธ์ (7.ข่าวประชาสัมพันธ์)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.1. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (8.Q&A)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.1. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (9.Social Network)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.2. การบริหารงาน (10.แผนการดำเนินงานประจำปี)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.2. การบริหารงาน (11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.2. การบริหารงาน (12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.2. การปฏิบัติงาน (13.มาตรฐานการปฏิบัติงาน)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.2. การบริหารงาน_การให้บริการ* (14.มาตรฐานการให้บริการ)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.2. การบริหารงาน_การให้บริการ* (15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.2. การบริหารงาน_การให้บริการ* (16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.2. การบริหารงาน_การให้บริการ* (17.E-Service)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.3. การบริหารเงินงบประมาณ_แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำ)00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.3. การบริหารเงินงบประมาณ_แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (19.รายงานการกำกับติดตาม)
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.3. การบริหารเงินงบประมาณ_แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (20.รายงานผลการใช้จ่าย)
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.3. การบริหารเงินงบประมาณ_การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ (21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ)
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.3. การบริหารเงินงบประมาณ_การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ (22.ประกาศต่างๆ)
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.3. การบริหารเงินงบประมาณ_การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ (23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.3. การบริหารเงินงบประมาณ_การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ (24.รายงานผลการจัดซื้อฯ)
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล_การดำเนินการตามนโยบายและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล_การดำเนินการตามนโยบายและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10 25/06/2019 16:08
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล_การดำเนินการตามนโยบายและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล_การดำเนินการตามนโยบายและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.5. การส่งเสริมความโปร่งใส_การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.5. การส่งเสริมความโปร่งใส_การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.5. การส่งเสริมความโปร่งใส_การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.5. การส่งเสริมความโปร่งใส_การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.5. การส่งเสริมความโปร่งใส_การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 10.1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 10.1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 10.1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
10 25/06/2019 16:14
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
10 25/06/2019 16:16
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 10.1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 10.1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 10.1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
00 ไม่มีข้อความ
หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล - หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.