ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ปปช.
      กระทู้ ผู้เขียน วันที่
    thread link
โครงการ "บ้าน ปันสุข" และโครงการ "รถเข็นนั่ง ปันสุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
meeting 01/07/2022 16:01
    thread link
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/65 เดือน มิ.ย.65
meeting 28/06/2022 15:37
    thread link
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2565 เดือน มิถุนายน 2565
meeting 20/06/2022 16:30
    thread link
ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปีพุทธศักราช2565ของจังหวัดพิษณุโลก
meeting 17/06/2022 10:23
    thread link
ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 ของจังหวัดพิษณุโลก
meeting 17/06/2022 10:22
    thread link
ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 ของจังหวัดพิษณุโลก
meeting 17/06/2022 10:20
    thread link
เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ถึงแก่อสัญกรรม
meeting 15/06/2022 13:14
    thread link
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนวัดดอนอภัย หมู่ที่ 10
admin 22/03/2019 14:45
    thread link
ประกาศราคากลาง วันที่ 26/12/2560 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรคลองมะหว้า ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม
admin 10/01/2018 10:35
    thread link
***ยกเลิก*** ราคากลาง : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรคลองมะหว้า ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
admin 13/12/2017 15:15
หน้าที่: [1] 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.