ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 2 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ตัวชี้วัดที่12(กพร) ตัวชี้วัดที่12(กพร)
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo MODEL ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ครั้งล่าสุด 0 11691 admin
10/09/2013 11:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo คำสั่งแต่งตั้งเจ้หน้าที่นำเข้าฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 0 6792 admin
14/05/2013 15:46
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ผลการสำรวจตัวชี้วัดที่12 (ครั้งที่1) 0 6257 admin
14/05/2013 15:15
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัมนาปรับปรุงสารสนเทศ 0 6566 admin
10/05/2013 12:01
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 0 6352 admin
10/05/2013 11:59
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo MODEL ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 0 6566 admin
26/04/2013 11:33
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ทดสอบ ตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ 0 8476 admin
07/12/2012 16:43
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-30 ก.ย.56 0 7130 admin
07/12/2012 15:44
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ปฏิทินการดำเนินงาน 0 7167 admin
07/12/2012 15:42
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แนวทางการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ 0 7387 admin
07/12/2012 14:58
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 2 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.