ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow แผนพัฒนาจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 2 [3] 4 5 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ 9.1. ข้อมูลพื้นฐาน (1.โครงสร้างของหน่วยงาน)
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก 0 287 phitsanulok17
01/07/2019 09:28
โดย phitsanulok17
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 0 342 phitsanulok28
30/06/2019 11:52
โดย phitsanulok28
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก 0 372 phitsanulok05
29/06/2019 21:53
โดย phitsanulok05
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก 0 258 phitsanulok05
29/06/2019 21:49
โดย phitsanulok05
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานจังหวัด 0 296 hr00175
29/06/2019 19:08
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานจังหวัด 0 326 hr00175
29/06/2019 17:45
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 0 308 phitsanulok30
29/06/2019 16:56
โดย phitsanulok30
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก 0 272 phitsanulok18
29/06/2019 16:43
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 0 286 phitsanulok22
29/06/2019 11:06
โดย phitsanulok22
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก 0 290 phitsanulok14
28/06/2019 21:06
โดย phitsanulok14
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 1 428 secretary
28/06/2019 16:30
โดย phitsanulok08
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 0 228 phitsanulok03
28/06/2019 16:30
โดย phitsanulok03
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 0 189 phitsanulok11
28/06/2019 16:25
โดย phitsanulok11
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 1 352 secretary
28/06/2019 16:24
โดย phitsanulok21
แสดงข้อความล่าสุด  
    ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก 0 277 phitsanulok06
28/06/2019 16:23
โดย phitsanulok06
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 0 209 phitsanulok13
28/06/2019 16:17
โดย phitsanulok13
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 0 253 phitsanulok26
28/06/2019 16:15
โดย phitsanulok26
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 0 259 phitsanulok09
28/06/2019 16:15
โดย phitsanulok09
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก 0 197 phitsanulok05
28/06/2019 15:58
โดย phitsanulok05
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 0 233 secretary
28/06/2019 11:10
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 0 323 secretary
28/06/2019 10:42
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก 0 267 hr00175
27/06/2019 16:20
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานเกษตรจังหวัด 0 292 hr00175
27/06/2019 10:13
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 0 289 hr00175
27/06/2019 09:36
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก 0 342 admin
26/06/2019 11:02
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 2 [3] 4 5 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.