ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow PMQA จังหวัดพิษณุโลก
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 [2] 3 4 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งมอบอำนาจ
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo การมอบอำนาจให้ปลัดจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 1113 meeting
02/10/2019 14:26
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แก้ไขการมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 9/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 ในภาคผนวก ฌ 0 1868 meeting
29/03/2019 17:39
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่9/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 ภาคผนวก ก และข บางส่วน 0 1245 meeting
28/03/2019 14:56
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่9/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่องการมอบอำนาจของจังหวัดพิษณุโลก 0 1499 meeting
28/03/2019 14:24
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลส่วนราชการ 0 3634 meeting
25/10/2018 16:42
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 62 0 2125 meeting
19/10/2018 17:01
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 0 2757 meeting
09/10/2018 13:27
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจัง หวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560 0 6413 meeting
16/10/2017 17:25
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุวคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 0 4188 meeting
11/09/2017 08:54
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3240/2560 0 3604 meeting
08/09/2017 18:14
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ 25 ตค 59 0 4791 meeting
28/10/2016 08:55
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo (ร่าง) คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 4024 meeting
12/10/2016 09:17
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 4476 meeting
07/06/2016 17:08
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 4199 meeting
31/03/2016 14:37
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 4062 meeting
16/03/2016 14:37
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หนังสือนำส่งเพิ่มเติม 1 ฉบับ 0 4545 meeting
28/10/2015 12:21
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 4419 meeting
28/10/2015 10:37
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 2946 meeting
12/10/2015 14:22
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 4553 direct
06/01/2015 09:21
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 7441 direct
06/12/2013 16:27
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 [2] 3 4 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.