ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow PMQA จังหวัดพิษณุโลก
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 2 [3] 4 5 ... 171
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 0 312 meeting
04/10/2021 09:44
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564 0 135 admin
23/09/2021 16:39
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาชีฟนิ่ง (Chevening Scholarships) ประจำปีการศึกษา 2565/2566 0 206 meeting
22/09/2021 17:17
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/64 เดือน ก.ย. 64 0 353 meeting
21/09/2021 16:00
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 0 62 admin
20/09/2021 15:41
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการสรุปผลการออกแบบ (การประชุมปัจฉิมนิเทศ) เขื่อนป้องกันตลิ่ง 0 98 admin
20/09/2021 14:30
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 0 172 admin
14/09/2021 16:12
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/64 เดือน ก.ย. 64 0 368 meeting
13/09/2021 09:18
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2564 0 100 admin
08/09/2021 11:01
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    บทความ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ 0 156 admin
06/09/2021 14:20
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 อำเภอวังทอง 0 152 admin
06/09/2021 14:10
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 0 181 admin
03/09/2021 14:16
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 0 194 meeting
02/09/2021 13:55
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/64 เดือน สค 64 0 397 meeting
26/08/2021 14:17
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 0 104 admin
26/08/2021 10:49
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564 0 82 admin
26/08/2021 10:46
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564 0 87 admin
26/08/2021 10:42
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 129 admin
25/08/2021 17:02
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเขิญร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/64 เดือน ส.ค. 64 0 482 meeting
16/08/2021 15:01
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    รหัส Zoom เข้าร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ วันที่ 16 ส.ค.64 เวลา 13.00 น. 0 343 meeting
16/08/2021 09:10
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2564 0 101 admin
11/08/2021 16:39
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 187 admin
11/08/2021 15:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2564 0 120 admin
06/08/2021 10:25
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    การรับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs และองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียน 0 199 meeting
04/08/2021 16:48
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 0 155 admin
04/08/2021 15:00
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ 0 427 meeting
02/08/2021 10:20
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก 0 286 meeting
29/07/2021 11:42
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แจ้งรหัสประขุม ZOOM เรื่องศูนย์พักคอยฯ 0 217 meeting
28/07/2021 14:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 0 192 admin
27/07/2021 15:07
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอให้แจ้งยืนยันการจัดสรรการใช้พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก (แห่งใหม่) 0 267 meeting
24/07/2021 13:34
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 2 [3] 4 5 ... 171
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.