ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow การจัดสรรเงินรางวัล
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าแรกเว็บบอร์ด | ความช่วยเหลือ

หัวข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่คุณเข้าชมครั้งสุดท้าย: 17/11/2020 21:19 ชั่วโมง (ทั้งหมด: 12)
ข้อความใหม่สุดสำหรับกระทู้ที่มีการเพิ่มเติมได้ถูกแสดง
4 ชั่วโมง | 8 ชั่วโมง | 12 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 48 ชั่วโมง | สัปดาห์ | ตั้งแต่เข้าชมครั้งสุดท้าย

หัวข้อข่าว/กระดานสนทนา ข้อความใหม่ ผู้เขียนคนสุดท้าย โพสต์เมื่อ
ขอเชิญรับชมงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1meeting02/12/2020 17:34
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1admin02/12/2020 14:47
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2563
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1meeting02/12/2020 13:58
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1meeting01/12/2020 10:08
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1meeting01/12/2020 09:57
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1meeting01/12/2020 09:41
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1meeting01/12/2020 09:26
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/63 เดือน พย 63
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1meeting27/11/2020 11:37
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1meeting23/11/2020 15:36
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1meeting18/11/2020 17:48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1meeting18/11/2020 17:44
ขอเขิญร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่11/63 เดือน พ.ย.63
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1meeting18/11/2020 09:50
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.