ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 2 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพิษณุโลก
      กระทู้ ผู้เขียน วันที่
    thread link
รูปเล่มแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
hr00175 15/03/2020 12:25
    thread link
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจรติ ประจำปี รอบ 6 เดือน
hr00175 10/03/2020 17:36
    emo
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
hr00175 10/03/2020 14:05
    thread link
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
hr00175 10/03/2020 13:57
    thread link
แบบรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมตามประกาศ "เจตจำนงสุจริตและนโยบายคุณรรมและความโปร่งใสฯ"
secretary 26/11/2019 13:38
    thread link
รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศเจตจำนงสุจริตฯ
hr00175 24/09/2019 09:17
    thread link
แบบรายงานการดำเนินงานตามประกาศเจตจำนงสุจริต
hr00175 21/08/2019 14:41
    thread link
แบบรายงานประกาศเจตจำนง
secretary 02/07/2019 13:10
    thread link
ขอส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
secretary 28/06/2019 17:44
    thread link
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันการทุจริต
secretary 28/06/2019 17:42
หน้าที่: [1] 2 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.