ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดพิษณุโลก 0 1357 hr00175
18/12/2020 10:19
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 0 511 hr00175
18/12/2020 09:41
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    ผลการประเมินแบบฟอร์มที่ 4 ตัวชี้วัดหมวด 7 0 461 hr00175
18/12/2020 09:29
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    ผลการประเมิน แบบฟอร์มที่ 3 แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง 0 485 hr00175
18/12/2020 09:28
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 545 hr00175
18/12/2020 09:25
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 0 413 hr00175
11/11/2020 11:06
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.