ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา แผนปฏิบัติราชการ 2558 แผนปฏิบัติราชการ 2558 หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    โครงสร้างการปฏิบัติงาน 0 7155 admin
09/11/2015 16:29
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 0 3659 admin
09/11/2015 15:44
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม พ.ศ.2558 0 4178 admin
09/11/2015 15:35
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ปฏิทินการจัดทำแผน 0 8012 admin
19/11/2013 12:48
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบ จ.2 0 6265 admin
19/11/2013 12:48
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo หนังสือด่วนที่สุด พล 0017.2/ว7302 ลงวันที่ 14 พ.ย.56 0 6367 admin
19/11/2013 12:47
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo คำนิยามสำคัญของโครงการเฉพาะ 0 6222 admin
19/11/2013 12:43
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย 0 6573 admin
19/11/2013 12:40
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน 0 6107 admin
19/11/2013 12:39
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 
 
หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล - หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.