ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow การจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 2 3 ... 4
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งมอบอำนาจ
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 5/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 0 1370 meeting
13/01/2022 09:33
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (เพิ่มเติม) 0 1856 meeting
29/01/2021 17:46
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ 9481/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 63 0 1793 meeting
24/12/2020 17:48
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 8023/2563 ลงวันที่ 2 พย 63 0 2226 meeting
06/11/2020 15:50
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 0 1246 meeting
15/10/2020 09:16
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 9 ต.ค. 63 0 930 meeting
09/10/2020 17:54
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 4199/2563 ลว.10 มิ.ย. 63 แก้ไขครั้งล่าสุด 0 2040 meeting
12/06/2020 14:58
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แก้ไขเพิ่มเติม ผนวก ญ. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 9133/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 0 1363 meeting
15/04/2020 16:15
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 20 ธันวาคม 2562 0 2243 meeting
24/12/2019 09:41
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 7555 / 2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 การมอบอำนาจ 0 1945 meeting
13/10/2019 14:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 2 3 ... 4
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.