ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow การจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 2 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ระเบียบ ข้อกฎหมาย
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    คู่มือการทำเหรียญพิทักษ์ 0 1509 hr00175
15/03/2020 00:30
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 0 560 hr00175
15/03/2020 00:22
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 0 627 hr00175
15/03/2020 00:20
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    โครงสร้างสำนักงานจังหวัด 0 670 hr00175
15/03/2020 00:00
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 0 671 hr00175
14/03/2020 14:06
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 0 677 hr00175
14/03/2020 14:03
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการุทจริต 0 605 hr00175
11/03/2020 14:49
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล 0 712 hr00175
11/03/2020 14:43
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 0 589 hr00175
10/03/2020 17:21
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 0 616 hr00175
10/03/2020 17:20
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 2 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.