ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ตรวจสอบภายในจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 2 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม/สัมมนา
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    รับสมัครฝึกอบรหลักสูตรนักพัฒนานักบริหาร 0 1614 hr00175
06/02/2020 14:33
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    การอบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ" 0 1003 hr00175
10/09/2019 09:21
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    รับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย รุ่นที่ 19 0 979 hr00175
09/08/2019 13:26
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ" 0 961 hr00175
08/08/2019 09:07
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    รับสมัครฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 11 0 1060 hr00175
19/07/2019 16:02
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    สรุปการอบรมประจำปี 2561-2562 0 1014 hr00175
28/06/2019 21:38
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผลฯ" 0 882 hr00175
28/06/2019 09:25
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    รับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 6 0 1111 secretary
19/06/2019 16:03
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพฯ 0 1091 secretary
17/06/2019 09:25
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศเพื่อการพรัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2562 0 1220 secretary
27/03/2019 11:30
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 2 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.