ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 2 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo สรุปมติที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 0 15141 admin
24/07/2012 12:27
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????? ???????? ?/???? 0 9442 admin
14/09/2011 14:54
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????? ???????? ?/???? 0 8583 admin
28/06/2011 10:56
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????? ???????? ?/???? 0 8869 admin
31/05/2011 15:17
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????? ???????? ?/???? 0 8692 admin
29/04/2011 13:23
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ??????????????????????????????? ???????? ?/???? 0 8838 admin
29/03/2011 16:39
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????? ???????? ?/???? 0 8819 information
01/03/2011 08:30
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????????????? ???????? 1 / 2554 0 9041 admin
31/01/2011 11:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????????????? ???????? 13 / 2553 0 8932 admin
05/01/2011 15:42
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????????????? ???????? 12 / 2553 0 8985 admin
29/11/2010 16:03
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 2 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.