ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 [2] 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo ??????????????????????????????????????? ???????? 10 / 2553 0 5327 admin
11/10/2010 12:41
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????????????? ???????? 9 / 2553 0 5125 admin
31/08/2010 14:44
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????????????? ???????? 8 / 2553 0 4903 admin
06/08/2010 15:39
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????????????? ???????? 7 / 2553 0 4992 admin
05/07/2010 15:44
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????????????? ???????? 6 / 2553 0 4970 admin
15/06/2010 09:58
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ??????????????????????????????????????? ???????? 5 / 2553 0 4964 admin
19/05/2010 10:49
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????????????? ???????? 4 / 2553 0 5200 admin
09/04/2010 16:53
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ??????????????????????????????????????? ???????? 3 / 2553 0 5169 admin
12/03/2010 13:24
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ??????????????????????????????????????? ???????? 2 / 2553 0 5200 information
16/02/2010 11:02
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ??????????????????????????????????????? ???????? 1 / 2553 0 5286 admin
21/01/2010 14:41
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 [2] 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.