ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 180
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo ??????????????????????????????? "????????????? : ????????" 0 3649 admin
17/11/2010 15:19
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ???????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????? 11/2553 ?????????? ?.?.53 0 3679 admin
17/11/2010 15:17
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ?.?.?.????????????????????? "Thailand Anti-corruption Expo ????" 0 3630 admin
08/11/2010 17:06
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????? ??????????????????? ???? 0 3606 admin
08/11/2010 16:03
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ?????????????? ???????????????? 0 3872 admin
02/11/2010 10:43
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo E-Magazine ???????????????? ??.?? ??????????????? 2553 0 3645 admin
02/11/2010 10:37
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ?????????????? 0 4063 information
20/10/2010 11:19
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????? 10/2553 ???????????????? 2553 0 3743 admin
19/10/2010 14:03
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????? "????????????? : ????????" 0 3845 admin
19/10/2010 14:02
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 0 3688 admin
19/10/2010 14:00
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo E-Magazine ???????????????? ??.?? 0 3807 admin
14/10/2010 16:27
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????? ???????????????? 2553 0 3892 admin
14/10/2010 16:24
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????? ????????????????????????????????? ??????? 2553 0 4243 admin
11/10/2010 14:02
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????? 0 4418 information
30/08/2010 09:56
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 0 4284 admin
10/08/2010 15:43
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ???????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????? 0 4180 admin
28/07/2010 15:07
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????? "????????????? : ????????" 0 4271 admin
09/07/2010 09:47
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????? 7/2553 ????????????????? 2553 0 4184 admin
09/07/2010 09:45
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????? 2553 0 4306 admin
06/07/2010 15:56
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ???????????????????????????????????????????????????(LOGO)?????????(MOTTO) 0 4536 admin
28/06/2010 13:33
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????????????????????????????????? ?????????????????? 2553 0 4543 admin
28/06/2010 10:42
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ????????????????????????????????????????????????????????? ??????? 2553 0 4282 admin
23/06/2010 14:23
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ?????????????????????? ????????? ??????? 0 4293 admin
21/06/2010 10:00
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????? (OD) 0 4476 admin
08/06/2010 14:14
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???????????????????????????(OD) 0 4275 admin
08/06/2010 14:10
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ????????????????????????????????????????????? ????????????????? 2553 0 4534 admin
24/05/2010 15:29
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????? OD 0 4754 admin
21/05/2010 14:44
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????? 0 4720 information
10/05/2010 13:31
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 0 4333 admin
07/05/2010 11:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ????????? "?????????????????????????????????????????????????????????????????" 0 4544 admin
20/04/2010 13:03
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????? (Video Conference) ???????? 4/2553 0 4584 admin
09/04/2010 16:52
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ?????????? ...... ???????????????????????????????????????????????? 0 4813 admin
08/04/2010 09:17
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ?????????????????????????? 0 4824 information
02/04/2010 17:53
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????? 0 4778 information
01/04/2010 10:45
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ?????..????????????????????????????????? "???????????" ?? 2553 0 4817 admin
23/03/2010 14:13
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ????????????????????????????????????????????????????????????????? 2553 0 4846 admin
22/02/2010 15:58
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????? 0 5081 information
12/02/2010 10:50
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????? 0 4908 information
12/02/2010 10:48
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ???????????????????????????????????? ????? 0 5181 information
09/02/2010 15:13
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ???????????????????????????????????? ????? 0 5064 information
09/02/2010 15:11
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????????????????????????????????????????? 0 4740 admin
03/02/2010 13:58
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????? ?????? ??????????????????? 0 4755 admin
01/02/2010 16:12
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????? ?????? ??????????????????? 0 4756 admin
01/02/2010 16:11
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ??????????????????????(?????????????????????????????????????????????????????) 0 5359 admin
29/01/2010 16:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ????????????????????? 0 5554 information
30/12/2009 14:12
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 0 4727 admin
30/12/2009 10:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ?????????????????????????????????????????????????????????????? 2552 0 5116 information
16/12/2009 13:52
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ?????????????????????????????????????????????? 0 4949 information
03/12/2009 13:29
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ????????????????????????????? ?????????? 0 4855 information
03/12/2009 10:16
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????????????????? 0 4923 admin
01/12/2009 10:21
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????????? ?????????????????????????????????????? 0 5405 information
26/11/2009 17:09
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ?????????????????????????????????????????????????????? 5 ??????? 2552 0 5233 admin
20/11/2009 16:14
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????? 0 5092 admin
20/11/2009 16:13
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? 5 ??????? 2552 0 4855 admin
20/11/2009 16:11
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????????? ????????????????????????????????? 0 5188 information
09/11/2009 14:10
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???????????????????????????????????????????????? 0 4791 information
09/11/2009 14:06
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?.?.2553 0 5159 admin
05/11/2009 10:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2555 0 4942 admin
30/10/2009 12:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???????????????????????????????????????????????????????? ?.?. 2552 ?????????? 0 5272 admin
30/10/2009 12:03
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???????????????????????????????????????????????????????? ?.?. 2552 ?????????? 0 5166 admin
30/10/2009 11:58
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ??????????????????? ?? ?.?. 2553/???????????????????????? ??????????????????? ???????? 0 5041 admin
29/10/2009 09:41
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ?????????????????????????? 23 ?????? 2552 0 4964 admin
21/10/2009 13:24
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ??????????????????????????????????????????????? 0 5069 information
29/09/2009 09:22
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ????????????????????????????????????????? ?????? "?????????????????????????????" 0 4992 admin
25/09/2009 15:51
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ????????????????????????????? 0 4867 information
22/09/2009 11:40
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????? ?????????????? 0 4750 information
21/09/2009 10:28
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????? 0 5040 information
14/09/2009 11:47
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????????????????????????????? ?????? "?????" ????????????????????? 0 4932 information
14/09/2009 09:36
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ??????????????????????????????????????????????????????? 0 4949 information
08/09/2009 17:13
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????? "9 ???????" 0 4767 information
08/09/2009 11:59
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????????????????????????????? ?????? "??????????????????????????????????????" 0 5134 information
07/09/2009 11:11
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 0 4963 admin
28/08/2009 15:32
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ????????????????????????????????????????? ?????? "???????????" 0 5010 admin
26/08/2009 10:16
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ?????????????????????????????????????????????????????????????? 2552 0 5132 admin
24/08/2009 13:26
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ????????????????????????????????????????? ?????? "????? ???????? ???????" 0 5059 admin
19/08/2009 16:00
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 7/2552 0 5155 admin
13/08/2009 15:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????????????? ?.?. 2551 ?????????????????? 0 5084 admin
11/08/2009 17:33
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???????????????????????????????? 0 5063 admin
11/08/2009 09:56
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ?????????????? ????????????????????????? ????????????????????????? ? ??????????????? 0 5110 admin
11/08/2009 09:55
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????????????????????????????????? ???.?? 0 5123 admin
11/08/2009 09:42
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ?????????????????????????????????????? 52 0 5340 admin
10/08/2009 16:18
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ??????????????????????????? 0 5139 admin
10/08/2009 16:17
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? 0 4993 admin
10/08/2009 16:15
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ????????????????????????????????????? ???????? 1 ??????????????????????? 0 5202 admin
04/08/2009 09:25
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????? 77 ????? 12 ??????? 2552 0 5498 admin
24/07/2009 15:24
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ????????????????????????????????????????? ?????? "??????? 99 ????????????????" 0 5209 admin
24/07/2009 12:39
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ?????????????????????????????????????????????????????????????? 2552 0 5153 admin
23/07/2009 15:24
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? 0 5407 admin
21/07/2009 09:32
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ????????????????????????????????????????? ?????? "???????????????????????????????????" 0 5317 admin
17/07/2009 10:57
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ????????????????????????????????????????? ?????? "???????????????????????????" 0 5295 admin
13/07/2009 09:16
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ?????????????????????????????????????????????????????????? 0 5401 admin
09/07/2009 13:42
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 180
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.