ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  


admin
ผู้ดูแลระบบ
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล - 24/02/2022 12:04
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดพิษณุโลก
ให้นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่นขอขึ้นบัญชีฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย
1. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรผู้พิการ (รับรองสำเนา) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา) จำนวน 2 ฉบับ
3. หนังสือรับรองแพทย์ (กรณีอายุเกิน 70 ปี) จำนวน 1 ฉบับ
(รับรองการมีสุขภาพแข็งแรงสามารถจำหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง)
4. หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
พิษณุโลก โทร 0-5525 -9971 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photo/?fbid=316666687164563&set=pcb.316668627164369

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

แก้ไขโดย: admin, เมื่อ: 24/02/2022 12:11
ผู้ดูแลระบบไม่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมทั่วไปเขียน

 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.