ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
ข่าว..อบรม/สัมมนา
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าแรกเว็บบอร์ด | แสดงข้อความล่าสุด | ความช่วยเหลือ

ข่าวประกวดราคา
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก133884 22/05/2019 11:57
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ข่าวสารจังหวัด12191 22/05/2019 10:37
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก31850 16/10/2017 17:35
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - มีนาคม 255510 30/04/2012 09:31
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนเมษายน 255510 17/05/2012 10:51
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนพฤษภาคม 255510 07/06/2012 09:17
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมิถุนายน255510 25/09/2012 11:02
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนพฤศจิกายน 255510 15/01/2013 15:44
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนธันวาคม 255510 16/10/2013 09:45
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม-เมษายน 255630 16/10/2013 09:48
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 255620 16/10/2013 09:50
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนกันยายน - ธันวาคม 255650 13/01/2014 09:03
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - มิถุนายน 255760 15/07/2014 09:00
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 255770 14/01/2015 10:21
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558100 11/01/2016 09:05
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - ธันวาคม 255940 04/05/2016 08:59
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - ธันวาคม 256000 ไม่มีข้อความ
เดือนมกราคม - ธันวาคม 256190 11/01/2019 11:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - ธันวาคม 256260 08/05/2019 15:52
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
สรุปข้อสั่งการ
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ข้อสั่งการ00 ไม่มีข้อความ
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย200 24/07/2012 12:27
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
สรุปการประชุม กรอ.
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
สรุปการประชุม กรอ.20 11/07/2013 10:28
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว10 20/08/2010 18:04
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
รายงานการประชุมกรอ/กบจ50 23/01/2019 14:32
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์350 25/05/2018 14:23
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
คำสั่งแต่งตั้ง40 14/03/2017 14:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
รายงาน4380 25/12/2018 14:10
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์80 07/04/2017 15:00
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แบบฟอร์มการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)100 29/09/2017 13:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ผลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ผลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก20 13/09/2011 14:28
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ผลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอบางระกำ20 13/09/2011 14:29
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แหล่งเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงาน430 12/04/2012 10:25
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ประมาณราคาครั้งที่ 180 23/01/2012 15:24
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
1 ต.ค.54 - 31 ธ.ค.5450 06/03/2012 10:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
1 ม.ค.55 - 29 ก.พ.5560 12/03/2012 12:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
1 มี.ค.55 - 31 มี.ค.5560 25/04/2012 15:45
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
1 พ.ค.55 - 31 พ.ค.5570 11/06/2012 13:51
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แบบฟอร์ม20 30/05/2012 14:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
สรุปการประชุมแผนปี55
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ครั้งที่ 1 / 26 มิ.ย.5510 02/07/2012 15:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
Indo China
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
Indo China20 06/08/2012 15:00
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
อาเซียน (ASEAN)
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
จังหวัดพิษณุโลกกับอาเซียน70 26/02/2019 17:11
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด
รายการการประชุม00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่12(กพร)
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่12(กพร)110 10/09/2013 11:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ข้อมูลแบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดปี5650 06/03/2013 15:23
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง30 13/12/2013 08:55
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
คำสั่งมอบอำนาจ
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
คำสั่งมอบอำนาจ240 29/03/2019 17:39
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด
แผนพัฒนาจังหวัด
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
การจัดทำแผนจังหวัดปี5500 ไม่มีข้อความ
หลักธรรมาภิบาล ปี 255500 ไม่มีข้อความ
รายงานผลฯงปมปี5400 ไม่มีข้อความ
การจัดทำแผนจังหวัดปี 5600 ไม่มีข้อความ
แผนพัฒนาจังหวัด57-60  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล00 ไม่มีข้อความ
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.255700 ไม่มีข้อความ
แผนพัฒนาจังหวัด57-60
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แผนจังหวัด4ปี  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล90 06/08/2012 10:56
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนปฏิบัติราชการพ.ศ.2557  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล00 ไม่มีข้อความ
รายการการประชุม  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล10 14/09/2012 11:07
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) เล่มสมบูรณ์  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล30 19/09/2012 14:32
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ก.บ.จ.จังหวัด
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
รายงานการประชุม 9 พ.ค. 5640 21/05/2013 13:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต290 17/10/2013 10:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนปฏิบัติราชการ 2558
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แผนปฏิบัติราชการ 2558  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล90 09/11/2015 16:29
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แผนพัฒนาจังหวัด 58-6120 28/11/2013 10:22
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
pmqa
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
หมวด 6110 17/12/2013 17:11
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
หมวด 6 ปี 255640 18/12/2013 15:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แนวทางการควบคุมภายใน20 17/12/2013 17:13
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การจัดสรรเงินรางวัล
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
การจัดสรรเงินรางวัล20 27/12/2013 11:28
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ศูนย์ดำรงธรรม
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
รู้จักศูนย์ดำรงธรรม120 02/07/2018 08:58
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ปี 256170 01/06/2018 16:07
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ข่าว..อบรม/สัมมนา
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ข่าวสารการอบรม/สัมมนา20 27/03/2019 11:30
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด
ประกาศราคากลาง
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ประกาศราคากลาง ปปช.30 22/03/2019 14:45
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ประกาศร่าง TOR
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ประกาศร่าง TOR20 16/01/2018 14:23
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก20 12/06/2018 11:47
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผล10 12/07/2018 16:19
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
หนังสือเชิญประชุม110 13/07/2018 11:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
รายงานการประชุม110 13/07/2018 11:45
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ผลการเบิกจ่าย20 13/07/2018 11:51
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ข้อเสนอแนะ50 13/07/2018 11:56
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561230 13/07/2018 13:53
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การใช้จ่ายงบประมาณ10 13/07/2018 13:55
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
IT Security
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ประกาศจังหวัด50 13/07/2018 11:17
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
หนังสือราชการ10 25/10/2018 16:01
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
เอกสารดาวน์โหลด180 06/11/2018 10:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ตรวจสอบภายในจังหวัด
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ตรวจสอบภายในจังหวัด20 24/12/2018 11:23
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล - หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.