จังหวัดพิษณุโลกเปิดศูนย์บริการร่วม Phitsanulok Service Center เพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่นอกเหนือจากการให้บริการตามปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล   ที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า
สาขาพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่ นอกเหนือจากการให้บริการตามปกติ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการ ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในด้านการให้บริการประชาชน โดยมีบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนราษฎร บริการจัดเก็บภาษี จดทะเบียนพาณิชย์ และรับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการรับชำระค่ากระแสไฟฟ้า และ ให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.
     
หน่วยงานที่ให้บริการ    
     

ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก
และเทศบาลตำบลท่าทอง
บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนราษฎร
เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่ 09.00 - 18.00 น.

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
บริการต่อทะเบียนรถทุกชนิด
เปิดบริการเฉพาะ วันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00 - 17.00 น.

 

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
บริการรับชำระค่ากระแสไฟฟ้า
เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่ 09.00 - 17.30 น.

 

เทศบาลตำบลท่าทอง
บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จดทะเบียนพาณิชย์