แนะนำเว็บไซต์ใหม่
เว็บไซต์จังหวัด
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ
::. ราคาน้ำมัน
::. ราคาทอง
::. ข้อมูลการลงทุน
::. ตลาดหุ้นไทย
::. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
::. รวม Link ภาครัฐ
::. รวม Link อื่นๆ
 
ภาพลักษณ์ของจังหวัด
คำขวัญของจังหวัด
ตราประจำจังหวัด
พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา
                ตราจังหวัดพิษณุโลกเป็นรูป
       พระพุทธชินราช  ประวัติในราวปี
       พุทธศักราช 1905 
       สมัยพระมหาธรรมราชาที่1(ลิไท)
       ได้ทรงก่อสร้างพระพุทธชินราช
         ปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะ งดงามมากที่สุด
         ในประเทศไทยและถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้าน
         คู่เมืองของพิษณุโลก
ธงประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด
พื้นสีม่วงมีตราจังหวัดเป็นสัญลักษณ์
 
ชื่อ : พรรณไม้ปีบ
ไม้ปีบมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Millingtonia hortensis
ดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก
สัตว์ ที่เป็นสัญลักษณ์ของพิษณุโลก
สุนัขบางแก้ว
ชื่อ ดอกนนทรี
ไก่ชนพระนเรศวร
เพลงประจำจังหวัดพิษณุโลก
  เนื้อเพลง  -->  ยามเยือนถิ่นแคว้นดินแดนฟูเฟื่อง  ชื่อเมืองสองแคว  สมคำกล่าวแท้  สวรรค์สรรสร้าง                     
                    เพลินน้ำหลากไหลเป็นแนวทาง สองริมฟากฝั่ง พืชพันธุ์สะพรั่งทั่วไป
              -->  พนมมือกราบพระพุทธชินราชพระปฎิมา  ขอจงเมตตาป้องปกผองภัย  บุญน้อมนำเคราะห์กรรมสิ้นไป                     หวังใดจงได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไซร้ช่วยดล
              -->  น่านน้ำยามเย็นกระเด็นเป็นฟอง  โอ้แก่งโสภาละอองน้ำหล่น  สกุโณฑยานสำราญกมลได้ยลเสมือนวิมาน               -->  จำลาจากแคว้นดินแดนพิษณุโลก  วิโยคดวงใจ  ถึงยามจากไป  เสมือนไกลบ้าน คงว้าเหว่เหงาใจไปนาน                     ทุกคราที่ผ่าน  อกสั่นหวั่นไหวอาวร
 


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง
อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 Tel.0-5542-6441
e-mail : phitsanulok@moi.go.th
, saknikom @ hotmail.com และ pingtech2000@yahoo.com
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 4.0 or better @ 800x600 Resolution High Color Text Size Medium