แนะนำเว็บไซต์ใหม่
เว็บไซต์จังหวัด
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ
::. ราคาน้ำมัน
::. ราคาทอง
::. ข้อมูลการลงทุน
::. ตลาดหุ้นไทย
::. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
::. รวม Link ภาครัฐ
::. รวม Link อื่นๆ
 
ประวัติสำคัญๆ ของจังหวัดพิษณุโลก
 
  จ่านกร้องจ่าการบุญ

  เมืองพิษณุโลก


  นครบางยาง


  พระเหลือ

  เมืองสองแคว

  พ่อขุนบางกลางท่าว
 

  พระพุทธชินราช


  พระราชวังจันทน์

 
   


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง
อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 Tel.0-5542-6441
e-mail : phitsanulok@moi.go.th
, saknikom @ hotmail.com และ pingtech2000@yahoo.com
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 4.0 or better @ 800x600 Resolution High Color Text Size Medium