รถเช่า / รถทัวร์
จุมพรรณรถเช่า 0 5528 0970 , 0 5524 8968 รถสามล้อชมเมือง 08 9704 9978 , 08 9268 4235
เจ้าสัวพาเที่ยว 0 5528 9333 รังทองทัวร์ - รถเช่า 0 5525 9973
ชัชวาล รถเช่า 08 9454 9803 , 08 9461 3886 เรือพระนเรศชมน่าน 0 5598 6173 - 5
ช้างออนทัวร์ 08 9193 5363 เลดี้มอเตอร์ 0 5521 4658 , 08 6209 9988
เชิดชัยทัวร์ 0 5523 0541 , 0 5523 0548 วินทัวร์ 0 5530 1764 , 0 5537 8477
ญณธพร ทัวร์ 0 5522 4353 อรุโณทัย 0 5525 9611 , 08 5877 6849
แท๊กซีมิเตอร์ พิษณุโลก 0 5533 8888 เอ็ดดี้ 08 1534 1535
ธนภัทร ทัวร์ 0 5530 1022 , 08 6446 3779 เอเบิลทัวร์แอนด์แทรเวล 0 5524 3851
บัทเจ็ด 0 5530 1022 , 08 1820 8644 เอ็ม ทรานสปอร์ต เซอร์วิส 0 5525 8494 , 08 8437 5688
พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ 0 5530 2021 - 2 เอ็มเอ็น พิษณุโลก ทราเวล แอนด์ ทัวร์ 0 5522 7399
ยัวร์เฟรนด์ส ทราเวล 0 5525 1322 , 08 7519 5177 เอวิส 08 9969 8672
รถรางชมเมือง 0 5528 1114    
ธนาคาร
กสิกรไทย 0 5521 9423 - 5 ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) 0 5521 9793
กรุงเทพ 0 5521 8665 ธนาชาต 0 5590 9900
กรุงไทย สาขาสิงหวัฒน์ 0 5523 0721 - 3 แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 0 5525 8051 - 2
กรุงศรีอยุธยา 0 5530 2599 , 0 5530 2600 ออมสิน 0 5525 8557 , 0 5521 9431
ทหารไทย 0 5524 5770 - 2 อาคารสงเคราะห์ 0 5537 8100 - 1
ไทยพาณิชย์ 0 5524 3713 UOB 0 5522 5153 - 4
โรงพยาบาล
กรุงเทพ 0 5521 2222 , 0 5521 0819 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 5596 5777 , 0 5596 6666
ค่ายสมเด็จพระนเรศวร 0 5525 1128 รวมแพทย์ 0 5521 9307 , 0 5521 9308
พิษณุเวช 0 5590 9000 อินเตอร์เวชการ 0 5521 8777 , 0 5521 7800
พุทธชินราช พิษณุโลก 0 5521 9844 - 52    
สายด่วน / เหตุฉุกเฉิน
เหตุด่วน เหตุร้าย ทุกชนิด 191 ศูนย์บริการข่าวอากาศ 1182
เหตุไฟไหม้ - ดับเพลิง 199 บริการข้อมูลข่าวสารคมนาคม 1123
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 สายด่วน บขส. 1490
เหตุด่วนทางน้ำ 1199 สถานีขนส่งจังหวัด แห่งที่ 1 0 5530 2716
ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก 0 5525 8777 สถานีขนส่งจังหวัด แห่งที่ 2 0 5598 6187
ตำรวจท่องเที่ยว 1155 , 0 5524 5357 - 8 ท่าอากาศยานพิษณุโลก 0 5530 1010
ตำรวจทางหลวง 1192 ตรวจคนเข้าเมือง 0 5524 7711 - 22
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0 5525 1394
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129 หนังสือเดินทาง 0 5525 8155 , 0 5525 8173
การประปาส่วนภูมิภาค 1662 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0 5525 2742 - 3
การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690 แท็กซิมิเตอร์พิษณุโลก 0 5533 8888