เสด็จครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Friday, 22 October 2010

 ครั้งที่ 1

              วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2501  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือ

Image

Image

             วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2501 เวลา 06.50 น ประทับขบวนรถไฟพระที่นั่ง จากสถานีจิตรลดา ถึงสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก เวลา 15.15 น.

Image

Image

แล้วเสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงนมัสการพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ

Image

Image

Image

Image

Image

นายพ่วง สุวรรณรัฐ ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จในนามประชาชนชาวพิษณุโลก

Image

Image

ImageImage

Image

แล้วเสด็จไปเสวยพระสุธารสที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกทั้งสองพระองค์เสด็จออกประทับ ณ พลับพลาหน้าศาลากลางจังกวัดพิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังกวัดพิษณุโลก ทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน กราบบังคมทูลพระกรุณานำข้าราชการ และราษฎร์ชาวจังหวัดพิษณุโลก เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท แล้วเสด็จฯเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิด แล้วเสด็จขึ้นทรงประทับพักแรมที่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3         

Image

Image

             วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2501  เวลา 09.30 น. เสด็จทรงบวงสรวงสักการะเทพารักษ์ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และอดีตมหาราช พระราชทานพระตาดแพรสีชมพู ให้เจ้าที่ผูกที่หน้าศาลเทพารักษ์ ณ ศาลเทพารักษ์ พระราชวังจันทน์ 

ImageImage

Image

แล้วเสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในพระราชพิธีสมโภชพระพุทธชินราชทรงพระสุหร่ายถวายพัดรัตนาภรณ์  ต้นไม้ทอง – ต้นไม้เงิน ทรงเปลื้องเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชภรณ์ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปลื้องผ้าทรงสะพัก ถวายพระพุทธชินราชเป็นพุทธบูชา แล้วทรงประเคนผ้าไตรย่ามพระสงฆ์ 20 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทรงประเคนภัตตาหาร รับพระราชทานฉันถวายอนุโมทนาทรงพระราชทานอุทิศเทียนชนวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ไปจุกดอกไม้เพลิงถวายเป็นพุทธบูชาเจ้าพนักงานเบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระพุทธชินราชแล้วเสด็จกลับ

Image

ภาคบ่ายเสด็จฯ กองทัพภาคที่ 3 พระราชทานพระราชดำรัสแล้ว

Image

Image

 

เสด็จทรงเปิดศาลาจังหวัดพิษณุโลก ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมแล้วเสด็จไป

 Image

Image

ทรงเยี่ยมโรงพยาบาลพุทธชินราช ทอดพระเนตรตึกอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระราชทานเงินก่อสร้าง

Image

Image

 แล้วไปเสด็จเยี่ยมราษฎรอำเภอวังทองและเสด็จฯไปทอดพระเนตรน้ำตกวังนกแอ่น เสด็จเสวยพระสุธารสและพระราชทานนามใหม่ว่า สกุโณทยาน

Image

Image

ในวาระที่เสด็จประพาสน้ำตกวังนกแอ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปลูกต้นไม้ไว้องค์ละต้น โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นประดู่ 

Image

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงปลูกต้นพะยอม

Image

Image

Image

Image

Image

จึงเสด็จฯกลับประทับพักแรมที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3

Image

Image

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากจังหวัดพิษณุโลกไปยังจังหวัดสุโขทัย เมื่อเสด็จฯต่อไประยะทาง ช่วงนี้ขรุขระมากจนรถพระที่นั่ง ท่อไอเสียหลุด ต้องหยุดซ่อมทั้งสองพระองค์ทรงพัก ระหว่างซ่อมรถพระที่นั่ง “หรือว่าป่าดงพฤกไพรพง ทรงสู้ดั้นด้นผิวกายหมองหม่นแดดฝนมิคิดนำพา”

Image

พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว

พระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ชาวอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ในคราวเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลก และภาคเหนือ

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2501

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 03 November 2010 )

ขณะนี้เวลา