เสด็จครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Friday, 22 October 2010

Image

Image

                ครั้งที่ 2

               วันที่ 25 มกราคม 2505  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงจังหวัดพิษณุโลก ในรัฐพิธีเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เสด็จทรงนมัสการ พระพุทธชินราช

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

                Image

                Image

             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสัวเวยพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในรัฐพิธีเสด็จเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและนมัสการพระพุทธชินราช 25  มกราคม 2505

           Image

           Image

           Image

           Image

           Image

               เสด็จพระราชดำเนิน ลงจากมุขหน้า อาคาร สีตะสุวรรณ  หลังจากพระราชทานพระราชดำรัสฯ แล้วเสด็จขึ้นสู่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ทรงตัดผ้าแพรปิดศาล  สมเด็จพระนเรศวรฯ และ สังเวยพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

           Image

              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงเปิด พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2505

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 03 November 2010 )

ขณะนี้เวลา