เสด็จครั้งที่ 4 PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Friday, 22 October 2010

 

 ImageImage

                ครั้งที่ 4 วันที่ 22 กันยายน 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนิน ถึงท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก ทรงจุดธูปเทียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เชิญไปถวายพระพุทธชินราช และพระราชทานพวงมาลาไปพระราชทานแก่ ศพ พันเอกจำเนียร มีสง่า หัวหน้ากองข่าว กองทัพภาคที่ 3 ณ วัดสระแก้วปทุมทองแล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากพิษณุโลก ไปทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

            เวลา 16.00 น.  เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ถึง ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกพระราชทานสิ่งของแกผู้ประสบอุทกภัย ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ เวลา 17.40 น. เสด็จพระราชดำเนินถึง อำเภอพรหมพิราม มีราษฎรรับเสด็จที่สถานีรถไฟอำเภอพรหมพิราม ประมาณ 20,000 คน เสด็จเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าฯรับเสด็จอยู่อย่างใกล้ชิด จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

Image

พระราชทานสิ่งของช่วยราษฎรผู้ประสบอุทกภัย บริเวณหน้าสถานีรถไฟ อำเภอพรหมพิราม 22 กันยายน 2522

Image

Image

ต้นจามจุรีหน้า สถานีตำรวจภูธร อำเภอวัดโบสถ์ สถานที่ประทับพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2413

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 03 November 2010 )

ขณะนี้เวลา