เสด็จครั้งที่ ๙ PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Friday, 22 October 2010

 ImageImage

Image

           ครั้งที่ 9

           วันที่ 12 มีนาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 2 พระองค์ เสด็จพระราชดำเนิน ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดวังทองวราราม  ทรงลงพระปรมภิไธย พระนามาภิไธยในแผ่นศิลา ทรงปลูกต้นประดู่เหลือง นายไชยยง เมฆจำเริญ ทูลเกล้าถวายที่หน้าอุโบสถ และเสด็จทอดพระเนตรโบราณวัตถุ ภายในอุโบสถหลังเก่า และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 30,000บาท เพื่อบูรณะอุโบสถ เป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ แล้วเสด็จเยี่ยมราษฎร

Image 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตร คูหาพระพุทธชินราชจำลอง พระพุทธปฎิมากรประธาน ประจำอุโบสถ ทรงรับสั่งว่า “งดงามมาก”

Image

 และแผ่นศิลา พระปรมภิไธย, พระนามาภิไธย  ที่ผนังภายในอุโบสถ  ภปร. วัดวังทองวราราม

Image

Image

       ทรงปลูกต้นประดู่เหลือง นายไชยยง เมฆจำเริญ ทูลเกล้าฯ พร้อมเครื่องปลูก ที่หน้าอุโบสถ ดอกต้นประดู่เหลือง – สีเหลือง เป็นสีวันพระบรมราชสมภพ และเป็นต้นไม้ที่ออกดอกและดอกร่วง พร้อมกันอันหมายถึง ความสามัคคี เฉกเช่น พระคาถา ที่พระราชทานแบบหน้าบันอุโบสถวัดวังทองวราราม เรื่อง สามัคคี อุโบสถหลังเก่า วัดวังทองวราราม ทรงโรงสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จทอดพระเนตร โบราณวัตถุ

ImageImage

แบบหน้าบันพระราชทาน อุโบสถ ภปร. วัดวังทองวราราม จารึกคาถา

ทยฺ̣ยชาติยา สามคฺคิยํ สติสญฺชานเน โภชิสิยํ รกฺขนฺติ

คนชาติไทย จะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ ด้วยมีสติ สำนึกอยู่ในความสามัคคี

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 02 November 2010 )

ขณะนี้เวลา