เสด็จครั้งที่ ๑๐ PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Friday, 22 October 2010

 

ครั้งที่ 10

               วันที่ 11 มิถุนายน 2519 เวลา 13.20 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ ทั้งสองพระองค์ เสด็จพระราชดำเนิน ค่ายสฤษดิ์เสนา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แก่ค่ายสฤษดิ์เสนา

 Image

 ทอดพระเนตรการฝึกกู้ภัย ทรงพระแสงปืน

Image

Image

พระราชทานสิ่งของแก่ ผู้แทนหน่วยทหาร

Image

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 02 November 2010 )

ขณะนี้เวลา