เสด็จครั้งที่ ๑๑ PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Friday, 22 October 2010

 

 

 

 Image

Image

 

ครั้งที่ 11

               วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2519 เวลา 13.20 น.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้าเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ ทั้งสอง

พระองค์ เสด็จพระราชดำเนินไป พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ประจำปี การศึกษา 2517-2518แล้วเสด็จ

ไปทรงนมัสการ พระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ ตามราชประเพณี

และเสด็จไปยัง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ทรงจุดเครื่องสักการะพระราชทาน

เจ้าหน้าที่เชิญไปถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน

จังหวัดพิษณุโลก 20 รุ่น และทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดพิษณุโลก และเสด็จพระราช

ดำเนินกลับ เมื่อเวลา 19.45 น.

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 02 November 2010 )

ขณะนี้เวลา