เสด็จครั้งที่ ๑๒ PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Friday, 22 October 2010

Image

ครั้งที่ 12   

                วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2523  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอด

พระเนตรบริเวณบ้านเผ่าไทย ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก ตำบลชมพู กิ่งอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

 ทรงปล่อยปลานิลลงใน อ่างเก็บน้ำ บ้านรักไทย จึงประทับเสวย

พระกระยาหาร ณ ศาลาจำปา และเสด็จเยี่ยมราษฎร ที่โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์

ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ พันตรี มนัส คล้ายมณี

 ผบ. กองพันรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา มาก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2521

Image

Image

Image

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 02 November 2010 )

ขณะนี้เวลา