เสด็จครั้งที่ ๑๓ PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Friday, 22 October 2010

 Image

Image

ครั้งที่ 13

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯทั้งสองพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินไปยัง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อทรงนมัสการ และถวายเครื่องราชสักการะพระพุทธชินราช ตามราชประเพณีแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนนเรศวร กั้นแม่น้ำน่าน ที่ บ้านหาดใหญ่  อ. พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และพระราชทาน พระราชดำริ โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นครั้งแรก เวลา 15.15 น. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างที่สุดมิได้ ต่อพสกนิการชาวพิษณุโลก และใกล้เคียงเป็นยิ่งนัก  โดยพระราชทานชื่อว่า "เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน"  ความหมายว่า "เขื่อนแควน้อยที่ทำให้มีความเจริญขึ้นในเขตพื้นที่"

Image

Image

แท่นประดิษฐาน แผ่นศิลา พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ทั้งสี่พระองค์ ในคราวเสด็จฯ เปิดเขื่อนนเรศวร 25 กุมภาพันธ์ 2525 เวลา 15.15 น.

Image

Image

“... ส่วนที่พิษณุโลก ก็มีน้ำไหลลงมาจากข้างๆอีกสายหนึ่ง แควน้อย

ซึ่งจะต้องทำ...อันนี้ก็ยังไม่ได้ทำ ซึ่งจะต้องทำ เพื่อเก็บกักน้ำที่มาจาก

อำเภอชาติตระการ อาจจะมีคนค้านว่าทำไมทำเขื่อนพวกนี้แล้วมีประโยชน์อะไร

ก็เห็นแล้ว ประโยชน์ของเขื่อนใหญ่นี้ ถ้าไม่มีสองเขื่อนนี้ ที่นี้น้ำจะท่วมยิ่งกว่า

จะไม่ท่วมเพียงแค่นี้ จะท่วมทั้งหมด...”

พระราชดำรัส วันที่ 4 ธันวาคม 2538 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 02 November 2010 )

ขณะนี้เวลา