การเดินทาง/ที่พัก  >>อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ  >>เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
English
 
     >>  อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
 
          ทางรถยนต์  จากจังหวัดพิษณุโลกไปได้  2 เส้นทาง  คือ

          1. ไปตามเส้นทางหลวงพิษณุโลก   เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอนครไทย  และจากอำเภอนครไทย  เดินทางสู่อำเภอชาติตระการ  ก่อนถึงอำเภอชาติตระการ
1  กิโลเมตร  มีทางแยกเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ  9  กิโลเมตร  แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางอุทยานฯ  อีก  1  กิโลเมตร  รวมระยะทางประมาณ  145 
กิโลเมตร

          2. เส้นทางสายพิษณุโลก - วัดโบสถ์  จากอำเภอวัดโบสถ์เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางสายวัดโบสถ ์- คันโซ้ง - โป่งแค่  จากนั้นเลี้ยวขวาเข้า
อำเภอชาติตระการ  แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทางอุทยานฯ  รวมระยะทางประมาณ  120  กม.

          รถโดยสารประจำทาง  มีรถโดยสารประจำทางจากจังหวัดพิษณุโลก  ถึง  อำเภอชาติตระการ  ทุก 2 ชั่วโมง  ตั้งแต่  05.00 - 17.00 น.  จาก
อำเภอชาติตระการ  โดยสารรถเมล์เล็กสายชาติตระการ - บ่อภาค - ร่มเกล้า  ประมาณ 9 กิโลเมตร  จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่อุทยานฯ  อีกประมาณ
1 กิโลเมตร  หรือ  จากอำเภอชาติตระการ  โดยสารรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างเข้าสู่อุทยานฯ  โดยตรง

          บ้านพักและบริการ  ท่านสามารถสำรองที่พักของอุทยานฯ  ได้ที่  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  โทร. 0 2562 0760 หรือ
ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ  โทร. 0 5590-6522


 
     >> เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
 

          การเดินทาง  จากตัวเมืองพิษณุโลกไปตามเส้นทางพิษณุโลก - หล่มสัก  ถึง  อำเภอวังทอง  แล้วแยกขวาไปตามเส้นทางวังทอง - สากเหล็ก
ถึงบ้านกกไม้แดง  เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอเนินมะปราง  จากอำเภอเนินมะปรางไปอีกประมาณ 12 กิโลเมตร  จะถึงที่ทำการเขตฯ  ระยะทางประมาณ
85 กิโลเมตร

          ที่พัก  ทางเขตฯ  มีบ้านพักรับรอง 2 หลัง  พร้อมเครื่องนอน  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล  หมู่ 6  ต.บ้านมุง
อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190